149159 165681180132056 6992641 n

Baby Radio

Pier­wsze radio z pro­gramem dos­tosowanym do cyklu dnia Maluszka

Co powiecie na stację radiową, z której od rana płyną najmil­sze malutkim uszom dźwięki? Co słuchałby Twój roczny brzdąc gdyby umiał Ci o tym opowiedzieć? Pier­wsze w Polsce radio dla najmłod­szych dzi­ała z powodze­niem już od kilku lat – to nie tylko przy­jazna dziecku muzyka, ale też ciekawe opowieści, odczyty bajek, konkursy twor­zone z udzi­ałem najmłodszych.

Wielka klasyka dla Małego Słuchacza

Przegląd gatunków muzy­cznych twor­zonych dla małego słuchacza został odpowied­nio wyse­lekcjonowany, w końcu Baby Radio tworzą pro­fesjon­alni radiowcy, pracu­jący na co dzień w komer­cyjnych stac­jach, a w życiu pry­wat­nym – odd­ani swym dzieciom rodz­ice. Zna­jdziemy tu zatem rock­owe bal­lady, dawno zapom­ni­ane hity ze szkolno-​przedszkolnych lat, wiel­kich klasyków, muzykę z ukochanych filmów i bajek.

Jedyna taka rozgłoś­nia na cały dzień!

Rozbudza­jąca por­cja dźwięków każdego ranka wyciąg­nie z łóżka najwięk­szego śpiocha, a na dobra­noc uraczy kojącą balladą.

Posłuchaj! www​.babyra​dio​.pl

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony