ciemieniucha u niemowląt

Ciemieniucha u niemowląt

Tagi

Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki skóry oraz łój z gruc­zołów łojowych skóry. Ciemie­ni­uchę zwal­cza się prostymi zab­ie­gami kos­me­ty­cznymi i pielęgnacyjnymi.

Na szczęś­cie nie jest to bolesna i szczegól­nie dokuc­zliwa choroba – jed­nak jej objawy nie należą do zbyt este­ty­cznych. Ten nieeste­ty­czny wygląd jest jed­nym z głównych powodów, dla którego warto wal­czyć z tą chorobą.

Skąd się bierze ciemie­ni­ucha? W pier­wszych miesią­cach życia niemowlaka jego gruc­zoły łojowe są bardzo akty­wne i ist­nieje ryzyko nad­pro­dukcji łoju. Przy­czyną ciemie­ni­uchy jest wpływ hor­monów matki, które wydzielane są wraz z mlekiem. Ich nad­pro­dukcja zna­j­duje ujś­cie z gruc­zołów na owło­sionej skórze główki. Tam miesza się z e złuszc­zonym naskórkiem, tworząc żółte strupki pod­czas zasychania.

Wys­tępowa­niu ciemie­ni­uchy sprzyja pora let­nia, wtedy właśnie gruc­zoły skórne pracują w szyb­szym tempie.

Objawy ciemie­ni­uchy

Objawy, które wskazują na ciemie­ni­uchę u dziecka to żółtawe, grube, łuszczące się płaty skóry (głównie na głowie, a także w okoli­cach brwi, małżowin usznych, fałdek skórnych – tam, gdzie wys­tępują gruc­zoły potowe). Jeżeli ciemie­ni­ucha nie będzie lec­zona, może to doprowadzić do infekcji, objaw­ia­jącej się zacz­er­wie­niem bądź obrzmie­niem, a także sączeniem.

Trzeba pamię­tać jed­nak o tym, że w przy­padku, gdy na skórze pojaw­iają się drożd

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …

 • pierwsza pomocDziesiąty miesiąc

  W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony