dziecko na basenie

Dziecko w basenie

Tagi

Wody płodowe w brzuchu matki są pier­wszym środowiskiem niemowlaka. W początkowej fazie życia dziecka (podświadomie) woda jest jego nat­u­ral­nym środowiskiem. W pier­wszych miesią­cach, tj. do 6 – 8 miesiąca życia, dziecko nie boi się wody i przez to nie otwiera w niej ust – po tym okre­sie odruch ten zanika. Jed­nak to nie znaczy, że starsze dziecko będzie miało prob­lemy z nauką pły­wa­nia. Jed­nak trzeba mieć na uwadze to, że dziecko do 5 roku życia nie czuje jeszcze tak wielkiego oporu przed wodą jak dorośli.

Kiedy iść z dzieck­iem na basen po raz pierwszy?

Na pier­wszą wiz­ytę na base­nie najlepiej zabrać dziecko około 4 – 6 miesiąca życia. Jeśli zro­bimy to wcześniej, dziecko będzie bardziej narażone na infekcje.

Przed pier­wsza wiz­ytą na basenie

Do pier­wszej wiz­yty na base­nie warto przyzwycza­jać dziecko już jakiś czas wcześniej (około 2 – 3 tygod­nie). W tym celu przy­go­tuj sobie i maluszkowi kąpiel w wan­nie. Nalej do niej dużo wody, a później trzy­ma­jąc dziecko w obję­ci­ach, zanurzaj się wraz z nim w wodzie po szyję. W ten sposób oswoisz dziecko z „głębokimi” wodami. Do oswa­ja­nia przyda się również konewka, którą możesz pole­wać główkę maluszka. Przyda się również czepek… na Two­jej głowie! Dzięki temu dziecko przyzwyczai się do Two­jego specy­ficznego wyglądu na base­nie i nie będzie przestraszone.

Pamię­taj o tym, aby przed pier­wszą wiz­ytą na base­nie pójść do pedi­atry – to on powie Ci, czy są jakieś prze­ci­wwskaza­nia do tego, by chodzić na basen. Jed­nym z prze­ci­wwskazań do chodzenia z dzieck­iem na basen może być przewlekła choroba serca i nerek. Dziecko nie powinno również chodzić na basen jeśli cierpi na jakąkol­wiek infekcję (np. zapale­nie spo­jówek, afty w buzi, choroby skóry, choroby zakaźné, biegunka, katar oraz ostre infekcje górnych dróg odd­e­chowych itp.), a także wtedy, gdy zostało niedawno zaszczepione.

Dziecko może mieć po base­nie zacz­er­wienione oczy, to znaczy, że woda jest mocno chlorowana, lub oczka Two­jego dziecka są bardzo wrażliwe. Aby je uchronić przed zacz­er­wie­nie­niem starszemu dziecku (dwu­latkowi) zapro­ponuj oku­larki do pły­wa­nia. Możesz też zabrać ze sobą sól fizjo­log­iczną, którą wkropisz dziecku do oczu po kąpieli.

Niemowlak na basenie

Wybier­a­jąc pły­wal­nię, warto wybrać ten najod­powied­niejszy dla malucha. Może to być spec­jalny basen rekrea­cyjny, a może to być zwykły basen. Istotne jest, by jego głębokość nie przekraczała 130 cm.

Woda chlorowana skutecznie elimin­uje bak­terie i zarazki, ale bardzo wysusza skórę. Dlat­ego warto wybrać się na basen z wodą ozonowaną, która jest delikat­niejsza dla skóry dziecka. Jed­nak w opinii niek­tórych ludzi woda ozonowana nie jest wystar­cza­jąco wyjałowiona. Co warto jeszcze dowiedzieć się o wodzie w base­nie, do którego się wybier­amy? Musimy pamię­tać, że tem­per­atura wody powinna wahać się pomiędzy 31 – 35°C.

Korzyści płynące z ćwiczeń dziecka na basenie

Zabawa dziecka w wodzie jest doskon­ałą gim­nastyką, wspo­ma­ga­jącą zdol­ność koor­dy­nacji i sprawność ruchową (szyb­sze siadanie, raczkowanie oraz chodze­nie). W cza­sie ćwiczeń basenowych pracuje więk­szość mięśni, przy min­i­mal­nym obciąże­niu stawów dziecka. Młodzi pływacy z całym przeko­naniem lep­iej rozwi­jają się fizy­cznie i są bardziej odporni na infekcje. Do innych zdrowot­nych aspek­tów – wynika­ją­cych z prze­by­wa­nia z dzieck­iem na base­nie – należy sta­bi­liza­cja (reg­u­lacja) odd­e­chowa. Oprócz tego, dziecko, które rozpoczyna wczesną przy­godę z basenem, staje się odważniejsze. Ruch w wodzie jest także ter­apią dla tych dzieci, które urodz­iły się z wadami postawy, z ADHD czy obniżonym napię­ciem mięśniowym.

Kole­jnym pozy­ty­wem płyną­cym z wizyt na base­nie jest rozwój emocjon­alny pomiędzy matką a dzieckiem.

Zasady na basenie

Oto kilka zasad, których należy przestrze­gać wraz z dzieck­iem na basenie:

 1. Spakuj:
 2. By zapo­biec przykrym niespodziankom, dziecko powinno pły­wać z pustym brzuszkiem. Dlat­ego nie przekarmiaj swo­jej pociechy przed basenem. Dziecko powinno zjeść ostatni posiłek nie później niż 30 minut przed wyjś­ciem na basen. Co najm­niej 15 minut przed wejś­ciem do basenu można niemowlaka dokarmić piersią.
 3. Przed wejś­ciem do basenu, załóż dziecku „pływacką” pieluszkę i razem wejdź­cie pod prysznic.
 4. Osusz dziecko ręcznikiem i nie smaruj go żadną oli­wką czy kre­mem (wtedy będzie Ci trud­niej utrzy­mać go w wodzie).
 5. Gdy będziesz przenosić dziecko spod natrysków do basenu, otul bobasa ręcznikiem lub szlafroczkiem.
 6. Gdy już zna­jdziecie się przy base­nie, nie wchodź z bobasem od razu do wody. Obe­jdź z dzieck­iem cały basen dookoła, by mogło ono się oswoić z nowym miejscem i panu­ją­cym w nim hałasem.(wchodząc do hali, trzy­maj dziecko przy­tu­lone przo­dem do siebie, później odwróć je tyłem do siebie)
 7. Zanim wejdziesz z dzieck­iem do wody, wyjmij mu smoczek z buzi.
 8. Pamię­taj o tym, żeby pier­wsza kąpiel dziecka nie trwała zbyt długo – nie przekraczaj 15 minut. Z cza­sem przedłużaj kąpiele o kole­jne min­uty, aż do 30 minut.
 9. Po wyjś­ciu z wody owiń malucha ręcznikiem – nie wyz­iębiaj roz­grzanego dziecka.
 10. Po wspól­nym prysznicu i susze­niu, natłuść dziecku skórę oli­wką albo kre­mem. Żeby szkrab się nie zaz­iębił należy zaczekać z wyjś­ciem poza budynek około 30 minut.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony