kred

KredKafe

Tagi

W środku wielkomiejskiej dżungli ist­nieje takie miejsce, gdzie każdy brzdąc może pobrykać, poturlać się i potańczyć, pob­ie­gać, potu­pać i powiedzieć coś nieco głośniej…

To nie plac zabaw ani pob­liskie przed­szkole, wbrew pozorom, to… kaw­iar­nia!

Tutaj z daleka od przyjętego w ele­ganc­kich miejs­cach savoir vivre’u – rządzą małe dzieci­aki i usta­lają zasady, bo przestrzeń Kred­Kafe dedykowana jest spec­jal­nie dla nich. Małe stoliczki, ściany gotowe na „popisy” drob­nych rączek, jak i bez­pieczna aranżacja wnętrza – pozwala się wysza­leć do woli.

Frani pokusi się o stwierdze­nie, że tutaj jest trochę na opak: to nie dorośli zacią­gają dzieci do miejsca spotkań, to właśnie dzieci przyprowadzają dorosłych, goszcząc w swo­jej bajecznej kaw­iarni.

A czym?

Zapew­ni­amy, że jest słodko i przede wszys­tkim zdrowo. Zróżni­cow­ane menu Kred­KaFe zad­owoli nawet małego Tadka-​niejadka: domowymi wyp­iekami, ciachem marchewkowym, aro­maty­czną Inką dla malucha i Ara­bicą dla mamy i taty, ciepłym kakao, a cią­gle zab­ie­ganych dorosłych ugości posiłkami w stylu slow-​food.

Kred­Kafe dba też o sze­roko pojęty rozwój brzdąców, z wielkim zaan­gażowaniem prowadzi zaję­cia umuzykalni­a­jące, mini-​przedszkole, ryt­mikę, jogę dla Mam i maluchów, a przyszłym obieżyświatom ofer­uje naukę języków.

…plotka głosi, że odpraw­iają tam najlep­sze dziecięce urodziny

Nieco więcej na stronie www​.kred​kafe​.pl

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony