pomysł na zabawę w podróży

Pomysły na zabawę podczas podróży

Gdy planu­jemy dłuższy wyjazd rodzinny, wycieczkę lub wakacje warto pamię­tać o tym, by podróżu­jące z nami dziecko nie czuło znuże­nia. Rodz­ice niejed­nokrot­nie odczuwają strach i prz­er­aże­nie na samą myśl o tym, że mają zabrać swoją pociechę w długą i monot­onną drogę.

Wtedy nawet bardzo grzeczne dziecko może stać się agresy­wne przez swoją niemożność usiedzenia na miejscu. Nie możemy mieć tego dziecku za złe, gdyż sami niejed­nokrot­nie wiercimy się i rozglą­damy, gdy jesteśmy znudzeni. Dlat­ego nie wyma­ga­jmy od swo­jej pociechy (dla której w tym okre­sie najważniejszy jest ruch i zabawa), by grzecznie siedzi­ało przez cały okres podróży, gdyż jest to niemożliwe.

Zadaniem rodz­ica, który nie prowadzi samo­chodu jest umi­lanie dziecku czasu oraz zapewnie­nie mu rozry­wki. Trzeba pamię­tać również o tym, by robić prz­erwy w podróży mniej więcej co 23 godziny i najlepiej w miejs­cach, gdzie może być zapewniona rozry­wka dla dziecka (place zabaw, huśtawki, zjeżdżal­nie itd.). Można też zabrać piłkę lub bingo, by zapewnić ruch pod­czas przys­tanków. W cza­sie prz­erw w podróży można również pobawić się w berka, wyścigi.

Podróż z pewnoś­cią umili śpiew. Dzieci uwiel­bi­ają wokalne popisy swoich rodz­iców, a także same lubią śpiewać, wystar­czy je zachę­cić do tego. Można także zabrać płyty z ulu­bionymi piosenkami dziecka i słuchać ich w trak­cie podróży (wcześniej druku­jąc słowa piosenek)

Ważnym jest, aby co jakiś czas zmieniać zabawy, by pociecha się nie znużyła.

Drodzy rodz­ice, gdy już dotrze­cie wraz ze swoimi pociechami na miejsce, nie zapom­i­na­j­cie o pochwale dla dziecka – doceń­cie to, że wytrzy­mało tę długą podróż.

Oto kilka pomysłów na udaną zabawę pod­czas podróży z dzieckiem:

Zabawa z mapą w roli głównej.

Wydrukuj dziecku frag­ment mapy (najlepiej z miejscem, do którego zmierza­cie) i poproś je, by znalazło najlep­szą trasę do określonego miejsca.

Warto także narysować prostą i czytelną mapkę z drogą do celu. Przyda się ona wtedy, gdy dziecko zacznie marudzić i dopy­ty­wać: „kiedy dojedziemy?”. Wów­czas możesz pokazać dziecku drogę, jaką już pokon­al­iś­cie i ile jeszcze wam zostało do pokonania.

Dziecko może również zakreślać na mapie drogą, którą przemierza­cie, zaz­naczać miejsca, które zwiedzil­iś­cie. Możesz również zapro­ponować dziecku, by zapowiadało następną miejs­cowość, przez którą będziecie przejeżdżać.

Doku­men­towanie podróży.

Daj dziecku blok i kredki, by mogło rysować i opisy­wać to, co widzi, to, co je otacza. Zachęć je do rysowa­nia widoków, które mija.

Gry słowne, his­to­ryjki i zagadki

W cza­sie podróży możesz dziecku opowiadać wesołe his­to­ryjki, zadawać zagadki.

Wspólne opowiadanie his­to­ryjki może być nie tylko świet­nym sposobem na zabi­cie czasu ale także

zabawą z duża por­cją uśmiechów. Zabawa polega na tym, że jedna osoba zaczyna np. mama mówi: „dawno, dawno temu” później dziecko: „za górami, za lasami”, następ­nie tata: „żyła sobie mała” i kon­tynu­uje znów mama: „dziew­czynka o zło­tych włosach”…

Możesz również podać jakąś literkę, np. „T” i zapro­ponować dziecku, by wyszukało wokół siebie jakąś rzecz na tę literę np. trawa. Możesz grać na czas (licząc do 35) lub rywal­i­zować z dzieckiem.

Zabawy na spostrzegawczość

To, co was z pewnoś­cią będziecie mijać pod­czas podróży to inne samo­chody. Uczyń z nich atrakcję lub ele­ment zabawy. Zapro­ponuj dziecku, by wyszuki­wało np. tablice rejes­tra­cyjne zaw­ier­a­jące te same litery lub cyfry co wasz samochód, możesz również zapro­ponować zliczanie samo­chodów danej marki, danego koloru itp.

Jeżeli w samo­chodzie jedzie więcej osób (ale niekoniecznie) można bawić się poprzez rywal­iza­cję, tzn. „kto pier­wszy zobaczy jakiś specy­ficzny samochód”, „kto pier­wszy zobaczy bociana”, „kto pier­wszy zobaczy określony dom”. Ten, kto „wygra” zadaje kole­jną zagadkę.

Gra w „łapki”

Naucz dziecko gry w „łapki” – nawet min­i­malna por­cja ruchu dobrze mu zrobi.

Znaki dro­gowe

Pod­czas podróży niemalże bez prz­erwy mija­cie znaki dro­gowe. Poproś dziecko, by wymyśliło lub powiedzi­ało co oznacza dany znak.

Chmury

Zapro­ponuj dziecku, by powiedzi­ało z czym kojarzy mu się dana chmura.

Zabawy w ciszę (dla zmęc­zonych rodziców)

Mówisz: „cisza na morzu, cisza w koś­ciele… kto się odezwie ten będzie ciele” – zabawa polega na rywal­iza­cji kto dłużej wytrzyma w mil­cze­niu. Można również nieco zmody­fikować tę zabawę i włączyć do gry wszys­tkie osoby, które zna­j­dują się w samo­chodzie, pro­ponu­jąc całkow­itą ciszę np. do następ­nej stacji ben­zynowej lub do następ­nego prze­jazdu kolejowego.

Zabawy dla dziecka w wieku około 2 lat

Aby zabawić w podróży całkiem małe dziecko, zabierz w podróż książeczki z dużymi obrazkami, z okienkami, z ruchomymi ele­men­tami. Przeglą­daj je z dzieck­iem i opowiadaj mu o tym, co widzicie.

Zabawy paluszkowe

Pokaż dziecku jak „idzie kominiarz po dro­bi­e­nie”, „idzie rak nieb­o­rak”, lub gdzie „sroczka kaszkę warzyła”.

Marudzący miś

Opiekuj się wraz z dzieck­iem plus­zowym, marudzą­cym pasażerem – przy­tu­laj go, gdy „płacze”, kołysz do snu, nakarm…

Nazy­waj części ciała

Naucz swoją pociechę jak nazy­wają się poszczególne części ciała. A gdy ma już ten etap zabawy za sobą zapy­taj dziecko „czy to jest nos?” wskazu­ją­cym tym samym na ucho.

Drugi kierowca

Jeżeli masz zabawkową kierown­icę, zabierz ją do samo­chodu, by dziecko też mogło „poprowadzić” samochód.

Naślad­owanie min

Zrób śmieszną minę, a następ­nie poproś, aby dziecko wykon­ało taką samą. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie się wza­jem­nie naśladować.

Zabawy dla dziecka w wieku 35 lat

Szukaj, aż znajdziesz

Zabierz w podróż kolorowe cza­sopisma z ilus­trac­jami. Otwórz na jakiejś stronie i poproś dziecko, by znalazło na określonym zdję­ciu np. czapkę. Jeśli się uda, zamień­cie się rolami.

Zgad­nij, co to

Niech dziecko zamknie oczy, a Ty w tym cza­sie wyjmij z tore­bki jakiś przed­miot, włóż go do rąk dziecka i poproś, aby odgadło co to takiego.

Sko­jarzenia

Powiedz jakieś słowo np. morze, teraz niech dziecko powie z czym mu się to kojarzy (np. z plażą, rybkami, piask­iem, wodą itd.)

Ćwicze­nie na zapamiętywanie

Powiedz dziecku, by Ci się dobrze przyjrzało, następ­nie niech zamknie oczy i odpowiada na Twoje pyta­nia, np.: jakiego kolory jest Twoja bluzka, czy masz na sobie długie czy krótkie spod­nie, jakie masz obuwie na sobie itd.

Prze­bier­anki

Zabierz w podróż misia lub lalę dziecka (albo to i to). Gdy misiowi zrobi się zimno (teo­re­ty­cznie), niech dziecko założy misiowi sweterek, a gdy lala idzie spać, niech dziecko prze­bierze je w piżamę.

Te czyn­ności powinny zająć dziecku trochę czasu.

Zabawy dla dzieci starszych (68 lat)

Łańcuch słów

To będzie dobra zabawa dla dzieci, które znają już wszys­tkie litery. Ty mówisz dziecku jakieś słowo a jego zadaniem jest wymyślić inny wyraz rozpoczy­na­jący się na literę, która była ostat­nia w Twoim słowie. Każdy kole­jny wyraz musi rozpoczy­nać się od ostat­niej litery ostat­niego słowa, np. słońce, ekran, niebo, ołówek, łąka, arbuz itd.

Litery i wyrazy

Wraz z dzieck­iem postaraj się wymyślić jak najwięcej słów na daną literę – może­cie rozpocząć od A, gdy pomysły zostaną wycz­er­pane zajmi­j­cie się literką B…

Czy jedzie z nami pilot?

Jeżeli dziecko potrafi czy­tać mapy, możesz poprosić je, by pilo­towało kierowcy. Z pewnoś­cią długo nie wytrzyma, jed­nak przez jakiś czas zajmie je ta odpowiedzialna funkcja.

Zliczanie pal­ców i nie tylko…

W cza­sie podróży możesz przećwiczyć z dzieck­iem licze­nie. Pokaż dziecku np. 3 palce, później dodaj do nich kole­jne 4 z drugiej ręki później dodaj do nich palce u stóp dziecka itd. Może­cie również zliczać coś innego, np. samochody.

Czy­tanie książki lub słuchanie

Zabierz w podróż jakąś dobrą książkę dla dzieci, możesz też zabrać płytę z nagraną dobrą książką dla dzieci.

Lit­er­aki – Scrabble

Jeżeli masz w domu grę Scrab­ble zabierz ją w podróż. Jest to gra, która zapewnia

nie tylko dobrą zabawę ale też pobudza do kreaty­wnego myślenia.

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

  • 1. Re: Pomysły na zabawę podczas podróży

    W długą podróż można zabrać notebooka i pozwolić dziecku na trochę luzu:)nich sobie pogra, na pewno umili mu to podroż:) tak zrobiłam, gdy jechaliśmy w tym roku na wakacje:) moja córcia tak zajęła się gra w sieci,że nie było żadnych pytań typu:długo jeszcze? Kiedy będziemy na miejscu? Wiadomo,że granie na komputerze nie jest zbyt wychowawcze,ale jak mam to miejsce od czasu do czasu, to na pewno nikomu nie zaszkodzi:) dla dziewczynek polecam gry w tym stylu, jak te na tej stronie:http://gryubieranki.tv/

    Gravatar użytkownika: AnnaLinka 10 lat temu AnnaLinka

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony