tmw

Teatr Małego Widza

Teatr z misją i pasją

Teatr Małego Widza pow­stał na bazie doświad­czeń europe­js­kich teatrów tworzą­cych w nur­cie „teatru inic­ja­cyjnego” wys­taw­ia­ją­cych na swoich deskach spek­takle dla dzieci w przedziale wiekowym 03 l.

A wszys­tko dlat­ego, że doświad­cze­nie teatru z per­spek­tywy maluszka jest zgoła inne. Dorosły prezen­tuje świat innych potrzeb i oczeki­wań dla sztuki teatral­nej, a w kon­frontacji ze sceną Teatru Małego Widza na pewno zaskoczy go niemalże całkowite ode­jś­cie od fabuły, wartkości akcji oraz tworzenia portretów psy­cho­log­icznych postaci. Odpowiedź na pytanie, co w takim razie jest atrak­cyjne dla „Naj­Na­jmłod­szych”, stała się wyzwaniem i pri­o­ry­tetem twór­ców tego warsza­wskiego teatru.

bez wiel­kich deko­racji, bez dosłowności i mor­al­iza­torstwa, sku­pi­ony na roz­mowie z dzieckiem…”

Pod­czas próby dotar­cia do Małego Widza teatr fun­duje ucztę dla wszys­t­kich jego zmysłów, wyko­rzys­tu­jąc kolor, dźwięk, zapach, dotyk. Czyni przed­staw­ie­nie namacal­nym, bo bez granic scena – wid­ow­nia.
Tutaj światła prawie nie gasną, spek­takle trwają nieco krócej, a dzieci­aki nie tylko oglą­dają lecz uczest­niczą… Mogą ułożyć się tak, jak im się podoba, zapłakać i sko­men­tować coś głośno, a wyraże­nie włas­nych emocji – wręcz staje się mile widziane. Jest muzyka, rytm, gest, sym­bol… gdzieś na końcu – zbyteczne słowa.

Zapraszamy do odwiedzin tego mag­icznego miejsca, w którym Twój brzdąc roz­plącze tęczę, zanurkuje w świ­etle i pozna tajem­nicze masKoty.

Frani​.pl poleca!

www​.teatr​male​gowidza​.pl

TMW na Facebook’u

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

 • 1. Re: Teatr Małego Widza

  Byłam - polecam :) Teraz jest premiera nowego spektaklu "Cztery Pory Roku", warto się wybrać

  Gravatar użytkownika: Asia 8 lat temu Asia

Podobne artykuły

 • jak rozwijać wyobraźnie dziecka

 • jak rozwijać wyobraźnie dzieckaWymioty u dziecka

  Wymioty nie są niczym przy­jem­nym – każdy z nas pewnie nie raz miał okazję się o tym …

 • pierwsze objawy ciążyPierwsze objawy ciąży

  Czy jesteś w ciąży? A skąd wiesz, że nie? Po czym poz­nać, że jesteś w ciąży? …

 • pierwszy miesiac życia dzieckaPierwszy miesiąc

  Rozwój fizy­czny miesięcznego dziecka Wygląd dziecka zaraz po porodzie nie jest …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony