Trojkadzieciom Basnie 500px

„Trójka dzieciom. Dla dorosłych i dla dzieci. Baśnie wybrał Program Trzeci”

Propozy­cja książkowa z Trójkowym Znakiem Jakości

Obrazy utwor­zone w dziecińst­wie pod wpły­wem baśniowej klasyki jak „Calineczka”, czy „Jaś i Mał­gosia” nie opuszczają naszej wyobraźni przez lata, a pon­ad­cza­sowe prawdy głos­zone za pomocą prostego przekazu nigdy nie tracą na swoim znaczeniu.

Z okazji 50 urodzin Pro­gramu Trze­ciego Pol­skiego Radia, dwu­nastu dzi­en­nikarzy „Trójki” stanęło przed wyjątkowym zadaniem – z sen­ty­men­tal­nego strychu opowiadań dzieciństwa wybrali te – sobie najbliższe, tworząc wyjątkowy zbiór najpiękniejszych bajek dla maluchów.

Spotkanie lek­tur­owe dla trzech pokoleń

Dow­cipne uza­sad­nienia bajkowych wyborów, garść dotąd niewy­jaw­ionych wspom­nień, reflek­sje m.in. Woj­ciecha Manna na temat przeo­brażeń kaczątek, zach­wyca­jące ilus­tracje Tomasza Kozłowskiego oraz wprowadzenia ze „zło­tymi myślami” znakomitej dzi­en­nikarskiej dwu­nastki już oczekują na swoich Małych i Dużych Czytelników.

Niech świat baśni, który pokochały „głosy” radiowej Trójki, zau­roczy też Wasze dzieciaki!

Gorąco pole­camy!

Więcej infor­ma­cji na stronie Pol­skiego Radia oraz w Wydawnictwie Znak Emotikon

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony