witaminy w ciąży

Witaminy w ciąży

Tagi

Gdy kobi­eta planuje ciążę, wów­czas świadomie zaczyna się do niej przy­go­towywać – zaczyna się zdrowo odży­wiać, kupuje rożné wit­a­minki, które mogłyby wspomóc zajś­cie w ciążę oraz przy­czynić się do praw­idłowego roz­woju zar­o­dka. Więk­szy prob­lem pojawia się wtedy, gdy kobi­eta nie planowała poczę­cia i nieświadomie zaszła w ciążę. Dlat­ego nie zwraca uwagi na to co je, przy­czy­ni­a­jąc się do niewłaś­ci­wego roz­woju dziecka. Na samym początku żadna kobi­eta nie odży­wia się ide­al­nie. Kobi­eta w pier­wszych tygod­ni­ach nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozwija się w niej nowe życie.

Kobi­ety planu­jące ciąże często same kom­ponują swoją dietę, jed­nak nie zawsze jest ona w pełni wartoś­ciowa. Zwłaszcza we wczes­nej ciąży, kiedy często nękają ją dolegli­wości poranne i brak apetytu.

Poniżej przed­staw­iamy wit­a­miny, które kobi­eta w ciąży powinna zażywać:

Wit­a­m­ina B9 (kwas foliowy)

Kobi­ety planu­jące ciążę powinny na co najm­niej trzy miesiące przed poczę­ciem, rozpocząć przyj­mowanie wit­a­miny B9, czyli kwasu foliowego, który wpływa na for­mowanie się tzw. cewy ner­wowej – zalążka mózgu oraz układu ner­wowego dziecka. Oprócz tego, brak kwasu foliowego w orga­nizmie kobi­ety ciężarnej, może spowodować poważné wady roz­wo­jowe malucha, a także może doprowadzić do poronień. Dzi­enna dawka powinna wynosić 400mcg.

Wit­a­m­inę B9 zaw­iera też wątróbka, zielone warzywa (w tym: bruk­selka, brokuły, bób, szpinak), jaja, kapusta oraz pieczywo pełnoziarniste.

Wit­a­miny z grupy B

Spoży­wanie wit­a­min z grupy B, przy­czy­nia się do polep­szenia samopoczu­cia ciężarnej. Dzięki tej grupie wit­a­min, kobi­eta nabierze więcej optymizmu oraz lep­iej będzie znosić wszelkie dolegli­wości związane z ciążą.

Wit­a­miny B zawarte są w pro­duk­tach zbożowych, orzechach, nasion­ach roślin strączkowych, wątróbce, wędli­nach, rybach, drożdżach, płatkach zbożowych, migdałach, mleku, kalafiorze, cebuli, szpinaku, pomi­do­rach, fasoli.

Wit­a­m­ina C

Wit­a­m­ina C nie dość, że jest niezbęd­nym skład­nikiem diety kobi­ety przyszłej mamy, to wspo­maga przyswa­janie trudno przyswa­jal­nego i trudno wchła­ni­anego żelaza przez organizm.

Tę wit­a­m­inę można znaleźć przede wszys­tkim w owocach: truskawkach, kiwi, cytry­nach i cytrusach, porzeczkach, mali­nach, jago­dach, a także w warzywach: ziem­ni­akach (gotowanych w łupince), papryce, bruk­selce, kapuś­cie, brokułach, szpinaku, rzepie.

Żelazo

Brak żelaza (najważniejszego skład­nika obok kwasu foliowego) w diecie kobi­ety ciężarnej może doprowadzić do ane­mii zarówno u niej samej jak i u nowo nar­o­d­zonego dziecka. Dlat­ego wraz z ciążą wzrasta zapotrze­bowanie na żelazo, szczegól­nie w IIIII trymestrze. Odpowied­nia ilość tego min­er­ału zapo­b­iega niedoborom rozwi­ja­ją­cym się w ciąży. Duże pokłady żelaza można znaleźć między innymi w czer­wonym mięsie, wątróbce, pestkach z dyni, żółtku jaj, orzechach, nasion­ach roślin strączkowych – fasoli, pieczy­wie pełnoziarnistym.

Cynk

Cynk w cza­sie ciąży sprzyja przy­ros­towi masy ciała dziecka, jak również wspo­maga budowę jego układu immuno­log­icznego. Cynk wspiera też twój układ immuno­log­iczny chroniąc Cię przed chorobą (katarem, przez­ię­bi­e­niem). Pier­wiastek cynku zaw­ier­ają nasiona roślin strączkowych, kasze, żółte sery, żółtka jaj, nasiona i pestki.

Mag­nez

Mag­nez umożli­wia lep­sze przy­go­towanie się do ciąży – sprawi, że przyszła mama będzie czuła się zre­lak­sowana i odprężona, a także lep­iej zniesie przyję­cie nowego członka rodziny.

Pier­wiastka mag­nezu można szukać w ciem­nym pieczy­wie, musli, kaszach, płatkach owsianych , ryżu brą­zowym, orzechach i nasion­ach roślin strączkowych.

Jod

Jod jest pier­wiastkiem zapo­b­ie­ga­ją­cym upośledze­nie umysłowe dziecka oraz tar­czycy u matki.

**Niedobór jodu może przy­czynić się do poronienia, kre­tynizmu neu­ro­log­icznego oraz wad wrod­zonych. Jod dobrze też wpływa na pracę układu płciowego. **

Pier­wiastek jodu można znaleźć w rybach morskich.

Beta – karoten i wit­a­m­ina A

Beta — karoten oraz wit­a­m­ina A mają ogromne znacze­nie dla przyszłej mamy. Przy­czy­nia się do praw­idłowego funkcjonowa­nia układu rozrod­czego kobi­ety oraz roz­woju zapłod­nionej komórki jajowej.

Beta – karoten i wit­a­m­inę A można znaleźć między innymi w żółtych, pomarańc­zowych oraz zielonych warzywach i owocach – marchewce, dyni, morelach, brzoskwini­ach, sała­cie, szpinaku, jajach, ser­ach, maśle, mleku, pomi­do­rach, groszku zielonym czy fasolce szparagowej.

Zale­cana dawka wit­a­miny A w postaci beta — karotenu – do 3 mg.

Wit­a­m­ina H (biotyna)

Bio­tyna jest skład­nikiem, który wpływa na wzrost i różni­cow­anie się komórek organizmu.

Dlat­ego Wit­a­m­ina H jest tak istotna już od samej chwili zapłodnienia.

Wit­a­m­inę H można znaleźć w wątro­bie wołowej, żółtku jaja oraz warzywach strączkowych.

Preparaty wit­a­minowe

Żadnych preparatów wit­a­minowych nie należy stosować w ciąży bez kon­sul­tacji z lekarzem.

Nato­mi­ast dobry preparat wit­a­minowy powinien zawierać:

 • zaw­ierać 250 mg wap­nia, jeśli dieta ciężarnej nie zaw­iera wystar­cza­jącej ilości wap­nia z pożywienia
 • zaw­ierać 30 mg żelaza
 • 80 mg wit­a­miny C
 • 15 mg cynku
 • 2 mg miedzi
 • 400 jed­nos­tek wit­a­miny D
 • 15 mg wit­a­miny E
 • 1,4 wit­a­miny B1
 • 1,4 ryboflawiny (z grupy wit­a­min B)
 • 18 mg nia­cyny (z grupy wit­a­min B)
 • 2,6 mg wit­a­miny B12
 • nie przekraczać 4000 jed­nos­tek wit­a­miny A

Niek­tóre preparaty mogą też zaw­ierać mag­nez, flu­o­rek, bio­tynę, fos­for, kwas pantotenowy.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony