Wymioty u dziecka

Wymioty nie są niczym przy­jem­nym – każdy z nas pewnie nie raz miał okazję się o tym przekonać.

Do wymiotów dochodzi wtedy, gdy treść pokar­mowa z żołądka cofa się do przełyku i następuje jej wydale­nie na zewnątrz na skutek gwał­townego obniże­nia przepony przy jed­noczes­nym skur­czu mięśni brzucha.

W cza­sie, gdy dziecko wymio­tuje istotne jest poczu­cie bez­pieczeństwa, które rodz­ice powinni zapewnić dziecku. Obec­ność rodz­ica uspokaja je i pozwala zrozu­mieć to, co się z nim dzieje.

Przy­czyny wymiotów

Do możli­wych przy­czyn wys­tępowa­nia wymiotów należy:

 • zapale­nie żołądka lub jelit spowodowane wirusami lub bakteriami
 • infekcje np. angina, zapale­nie ucha środ­kowego, przez­ię­bi­e­nie, zapale­nie pęcherza moc­zowego, zapale­nie opon mózgowych
 • prze­grzanie orga­nizmu (udar słoneczny)
 • strach i zdenerwowanie
 • aler­gia pokarmowa
 • prze­ros­towe zwęże­nie odźwiernika żołądka (choroba układu pokar­mowego), która wymaga leczenia operacyjnego
 • niedrożność prze­wodu pokarmowego
 • nad­wrażli­wość na pewne pokarmy, leki
 • refluks, objaw­ia­jący się zarzu­caniem treści żołąd­kowej do przełyku
 • powikła­nia niek­tórych chorób układu nerwowego
 • zapale­nie wyrostka robaczkowego
 • wstrząs mózgu
 • choroba loko­mo­cyjna
 • zatru­cie pokarmowe
 • prze­jedze­nie

Jak postępować, gdy dziecko wymiotuje?

Gdy dziecko wymo­tuje trzeba uważać, by się nie zachłys­nęło treś­cią pokar­mową. Trzeba szczególną uwagę zwró­cić na to, jak dziecko jest ułożone w łóżeczku. Oprócz tego, inten­sy­wne wymioty mogą doprowadzić do odwod­nienia orga­nizmu, dlat­ego należy dziecku podawać dużo płynów – można je podawać łyżeczką, małymi por­c­jami co kilka minut.

Z wymio­tu­ją­cym dzieck­iem należy postępować w następu­jący sposób:

 1. Trzy­mać jego głowę nad miską i przytrzymy­wać również górną część tułowia pod­czas wymiotów.
 2. Po wymiotowa­niu należy wytrzeć dziecku buzię czystą, mokrą ściereczką.
 3. Podawać dziecku duże ilości płynów, by dziecko się nie odwodniło(nie podawaj mleka dziecku)
 4. W przy­padku gdy wymioty są upor­czywe, chlus­ta­jące, zaw­ier­ają krew, towarzysza im bóle głowy lub brzucha wów­czas koniecznie skon­sul­tuj się z lekarzem.

Kiedy wymioty są niebezpieczne?

W niek­tórych przy­pad­kach wymioty mogą być bardzo niebez­pieczne, a także mogą wyma­gać naty­ch­mi­as­towej wiz­yty u lekarza. Niebez­pieczeństwo czyha wtedy, gdy pojawi się szty­wność karku (dziecko nie może dotknąć brodą piersi), gdy dziecko ma gorączkę, jest śpiące i oszołomione, a także gdy jest pode­jrze­nie, iż wymiociny dostały się do dróg odd­e­chowych. Niebez­pieczna dla dziecka jest również sytu­acja kiedy wymio­tuje chluśnię­ci­ami lub gdy wymioty nie ustają po kilku godz­i­nach, a jego stan zdrowia się pogarsza.

Jakie objawy towarzyszą odwodnieniu?

Odwod­nie­nie to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, które może towarzyszyć wymiotom. Nigdy nie wolno zatem bagatelizować wymiotów – zawsze powinny budzić niepokój.

Syg­nały wskazu­jące na to, że orga­nizm dziecka jest odwod­niony to przede wszys­tkim suchość w ustach, rzad­sze odd­awanie moczu, zapad­nięte gałki oczne, a u niemowląt zapad­nięte ciemiączko u niemowląt, utrata elasty­czności skóry oraz jej bladość i zacz­er­wie­nie­nie, sen­ność lub wręcz odwrot­nie pobudze­nie, przyspies­zone tętno i oddech.

Wymioty leczy się poprzez zas­tosowanie odpowied­niej diety orz nawod­nie­nie lub zgod­nie ze wskazówkami lekarza. W skra­jnych przy­pad­kach wymioty leczy się far­mako­log­icznie lub chirurgicznie.

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

 • 1. Re: Wymioty u dziecka

  ech, mała od rana wymiotuje, no co za poranek ;/ jak tylko zaczęła to od razu dostoswałam się do zaleceń, które bardzo mi pomogły... w sumie też ten tekst mi pomógł: http://www.biomedical.pl/dziecko/wymioty-u-dziecka-przyczyny-i-postepowanie-522.html - dlatego zalecam wszystkim mamom, żeby go dobrze przeczytać. No ale wydaje mi się jednak, że chyba każy wie co robić w samym momencie wymiotów u dziecka, co innego jak problem jest często i się powtarza, co będzie u mnie zobaczymy...

  Gravatar użytkownika: olga551 9 lat temu olga551

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Przesław - Czytaj całość

ten, który stawia sławę ponad inne rzeczy, stawiający wyżej sławę

Przesław - więcej

Imiona:

Ostatnio w galerii

mikołajki

Stopka strony