wyprawka dla dziecka

Wyprawka dla noworodka. Lista najbardziej potrzebnych rzeczy

Tagi

W tym artykule przed­staw­iamy listę najpotrzeb­niejszych rzeczy dla Two­jego nowonar­o­d­zonego dziecka. Zanim jed­nak wybierzesz się na zakupy, sprawdź, co otrzy­małaś w spadku lub w prezen­tach od blis­kich i zna­jomych. Po co wydawać pieniądze dwa razy?

Kiedy najlepiej wybrać się na zakupy? Najlepiej zro­bić to na początku trze­ciego trymestru, czyli około siód­mego miesiąca ciąży. Rodz­ice powinni zdawać sobie sprawę z tego, że do porodu może dojść wcześniej, dlat­ego lep­iej być przy­go­towanym na tę okoliczność.

Jeśli zro­biłaś już zakupy pamię­taj o tym, by zachowywać paragony, łatwiej będzie Ci wymienić towar lub po prostu go zwrócić.

Noworodki potrze­bują więk­szej ilości ubranek ze względu na to, że często ule­wają i trzeba je częś­ciej prze­bierać, jed­nak nie prze­sadza­jmy z iloś­cią, pamię­ta­jmy, że dziecko rośnie.

Poza tym, lista najpotrzeb­niejszych rzeczy jest długa, dlat­ego warto prze­myśleć, co jest naprawdę niezbędne, a co można dokupić później. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wyprawka dla dziecka to naprawdę spore obciąże­nie dla budżetu domowego, więc może lep­szym rozwiązaniem będzie rozłoże­nie zakupów na raty…

Oto lista niezbęd­nych rzeczy wchodzą­cych w skład wyprawki:

Ubranka

 • 4 — 5 koszulek baweł­ni­anych w rozmi­arze 56 – 62, z czego 1 – 2 najlepiej niech będą batys­towe i bez kołnierzyka
 • 5 baweł­ni­anych kaf­taników w rozmi­arze 56 – 62, zap­inanych z przodu, z boku lub na ramie­niu – wów­czas zakładanie będzie łatwiejsze. Kaf­tanik odsła­nia kikut pęp­kowy co jest bardzo istotne.
 • około 5 – 6 baweł­ni­anych śpioszków na zatrza­ski w rozmi­arze 56 – 62
 • 23 pary skar­petek baweł­ni­anych albo buciki baweł­ni­ane, które będą ogrze­wać maleńkie stópki dziecka
 • 2 sweterki (na chłod­niejsze dni) + spodenki
 • 2 lekkie cza­peczki, które zakłada się, gdy tem­per­atura w domu nie przekracza 18°C
 • 1 — 2 cza­peczki baweł­ni­ane zakładane przed spacerem
 • rękaw­iczki chroniące buzię noworodka przed zadra­paniem paznokciami
 • kom­bine­zon zimowy jed­noczęś­ciowy (można z tym zaczekać)
 • paja­cyki i body w rozmi­arze 56 – 62 (jeżeli będziemy stosować pam­persy i majtki z ceraty) – pajacyk powinien być rozpinany na całej dłu­gości, łącznie z krok­iem. Jest to ubranko bardzo łatwe w obsłudze wystar­czy położyć maleństwo na roz­postar­tym ubranku, pozapinać — i gotowe.

Do snu

 • kołderka + poszewki na kołderki
 • około 3 prześcier­adeł do łóżeczka
 • ciepły koc do łóżeczka
 • 2 lże­jsze kocyki
 • 2 – 3 duże cer­aty do łóżeczka i cer­atki do wózka
 • w zależności jakie pieluchy będziemy stosować: pieluchy jed­no­ra­zowe czy pieluchy z tetry – jeśli te drugie trzeba zaopa­trzyć się w około 40 – 50 sztuk
 • 2 dziecięce ręczniki frotte
 • rożek (becik) – w beciku dziecko czuje się bez­piecznie i prawie jak w łonie matki, a młodej i niew­praw­ionej mamie łatwiej w tan sposób trzy­mać noworodka.

Do kąpieli

 • 2 ręczniki kąpielowe z kap­turem – powinny dobrze lgnąć do ciała
 • wanienka do kąpieli – nie powinna być zbyt wielka ponieważ często będziesz ją przenosić. Część wanienek ma półeczki na mydło, a także odpływ wody.
 • ste­laż do ustaw­ienia wanienki dzięki któremu nie trzeba się zbyt­nio schy­lać przy kąpieli
 • myjka
 • bez­pieczne noży­czki do obci­na­nia paznokci niemowlętom
 • szc­zotka do włosów z miękkiego włosia
 • ter­mometr do wody, który bardzo ułatwia ure­g­u­lowanie tem­per­atury. Można również zastąpić do włas­nym łokciem.
 • mydełko dziecięce – natłuszcza­jące, delikatne i bez­za­pa­chowe np. Bam­bino czy Bobas
 • oli­wka dla niemowląt np. Bam­bino lub prze­go­towana spoży­w­cza oliwa z oli­wek. Przyda się wtedy, gdy skóra malca jest wysus­zona po kąpieli.
 • sterylne gaziki
 • spiry­tus 70%-owy do pielę­gnacji kikuta pępowiny
 • sól fizjo­log­iczna do prze­my­wa­nia oczu oraz do czyszczenia noska
 • waciki z bez­piecznymi końcówkami do czyszczenia uszu oraz do delikat­nego prze­my­wa­nia pępka spirytusem
 • gruszka gumowa do usuwa­nia wydzieliny z nosa

Pielę­gnacja

 • krem na pupę np. Sudokrem
 • wazelina do natłuszczenia termometru
 • wata baweł­ni­ana
 • proszek do pra­nia bez fos­foranów np. Jelp
 • płatki myd­lane (które sto­suje się w przy­padku, gdy dziecko ma uczu­le­nie, a także do zamacza­nia zmoc­zonych pieluch)
 • chus­teczki naw­ilżane — bardzo prak­ty­czne zwłaszcza w nocy i kiedy zna­j­du­jemy się poza domem

Do pokoiku

 • naw­ilżacz powi­etrza, szczegól­nie przy­datny w porze zimowej
 • łóżeczko + mat­er­a­cyk (dopa­sowany rozmi­arem do ramy łóżeczka)
 • osłona na szczebelki łóżeczka, będąca miękką i wąską matą przy­czepi­aną troczkami lub rzepami po wewnętrznej stronie wezgłowia – jest to przy­datne, w przy­padku, gdy dziecko „wędruje” po łóżeczku
 • przewi­jak (blat do przewijania)

Akce­so­ria

 • ter­mometr do pomi­aru tem­per­atury ciała
 • smoczki uspoka­ja­jące dla dziecka w wieku do trzech miesięcy
 • mała latarka (podobna do długopisu)
 • pojem­nik na wodę do prze­my­wa­nia pupy
 • pojem­niki na czyste i brudne waciki
 • wiaderko na brudne pieluchy
 • wkładki lak­ta­cyjne
 • zakraplacz, łyżeczka z miarką
 • noży­czki z zaokrą­glonymi końcówkami, by nie skaleczyć maluszka

Do karmienia

 • butelka do picia lub karmie­niem smoczkiem o małym przepły­wie (będzie ona rez­erwą na wypadek gdyby były prob­lemy z laktacją)
 • pod­grzewacz do pokarmu
 • styl­iza­tor do butelek
 • zestaw szc­zotek do czyszczenia butelek i smoczków
 • ter­moopakowanie

W podróży

 • fote­lik samochodowy
 • wózek
 • śpiwór do wózka lub pościel

Inne dodatki ułatwia­jące życie:

 • mały śpiworek, który zapo­b­iega odkry­wa­niu się dziecka pod­czas snu
 • ter­mometr, który mierzy tem­per­aturę na czole lub w uchu w jedną sekundę
 • poduszka do karmienia pier­sią – jest bardzo wygodna
 • mon­i­tor odd­echu, który kładzie się pod mat­er­acem łóżeczka i kon­troluje odd­ech dziecka. Jeśli nastąpi dwudziestosekun­dowy bezdech, jest on syg­nal­i­zowany alarmem dźwiękowym.
 • jeżeli dziecko jest karmione mlekiem mody­fikowanym, można zakupić pudełko, w którym mieszczą się trzy odmier­zone wcześniej por­cje mleka czy herbatki w proszku
 • elek­tryczna nia­nia, którą stawia się przy łóżeczku, a odbiornik zabiera ze sobą np. do kuchni, dzięki takiej niani mama zawsze usłyszy płacz swo­jego malucha.

Wskazówki:

W kom­ple­towa­niu wyprawki najlepiej kierować się wygodą, a moda ma tu o wiele mniejsze znaczenie.

Kupu­jąc ubranka dla dziecka zawsze lep­iej wybrać nieco więk­sze, dzieci rosną w zas­trasza­jąco szy­bkim tempie.

Ubranka, które mają bezpośred­nią sty­czność ze skórą dziecka powinny być wyko­nane z nat­u­ral­nych mate­ri­ałów jak np. bawełna, frotte, czy batyst.

Wszys­tkie ubranka przed pier­wszym włoże­niem należy wyprać.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony