karmienie piersią

Z okazji Dnia Matki

Mama, to brzmi dumnie!

Na co dzień zapra­cow­ana, zawsze gotowa do pomocy, to ta, która wszys­tko wie: gdzie zapodział się prawy bucik w czer­wone myszki, o czym roz­maw­iają kras­nale, co było zadane, choć wcale nie była w szkole.
Mama wie kiedy jest smutno i wtedy gotuje ulu­bioną zupę, zna się na wyp­iekach i naprawie kranu, potrafi czesać włosy tak, że nie uciekam, cza­sem obe­trze łezki i zaradzi na potłuc­zone kolano i choć jest strasznie zmęc­zona, to chyba nigdy nie kładzie się spać.

Tylko ona zbyt długo się nie gniewa za rozbitą szy­bkę i wzrusza się przy przeprosi­nach, urządza najlep­sze urodziny i zna św. Mikołaja…

Ech, ta Mama

Tak, to właśnie ona staje się naszym pier­wszym auto­ry­tetem moral­nym, prze­wod­nikiem po krę­tych ścieżkach życia. To uścisk jej ramion staje się bez­piecznym azylem na czas niepokoju i czyni najlep­szym każde miejsce na Ziemi – byleby tylko była blisko! Tylko ona potrafi obdarzyć swoje dziecko bezwarunk­ową miłoś­cią i niewymus­zoną troską o jego przyszły los.

Wszys­tkim Mamom

Życzymy, aby zawsze mogły podzi­wiać uśmiech swoich dzieci, by silne męskie ramię wspier­ało trudy macierzyństwa, dzieci wzras­tały na waszych oczach na dobrych, mądrych i wartoś­ciowych ludzi, a ich poczy­na­nia i wybory życiowe były powo­dem do dumy. Mamy nadzieję, że dowody wdz­ięczności za matczyną troskę będziecie przyj­mować cały rok – a życie Waszych dzieci będzie wzrusza­jącą, niekończącą się lau­rką dedykowaną właśnie Wam,

Zespół Frani

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony