dziecko dla odwaznych 2

Znani i lubiani tatusiowie – Leszek Talko

Tagi

Przed­staw­iamy syl­wetki i twór­c­zość znanych i lubianych ojców

Drodzy tatu­siowie!

Jak pogodzić życie zawodowe z rodzin­nym, jak być dobrym ojcem, jakie przy­gody mogą Was spotkać? O tym wszys­tkim najlepiej poroz­maw­iać w męskim gronie!

Leszek Talko

Z wyk­sz­tałce­nia arche­olog z powoła­nia tata… :) Autor licznych best­sellerów min. Dziecko dla początku­ją­cych, Dziecko dla odważnych czy też Pomocy, jestem tatą! czyli jak być dobrym ojcem i nie osi­wieć zbyt szy­bko – lek­tury obow­iązkowe bo w łatwy, szcz­ery i zabawny sposób trak­tu­jące o tacierzyńst­wie, jego blaskach i cieniach.

Zachę­camy do również do przeczy­ta­nia doskon­ałych feli­etonów opowiada­ją­cych o życiu Pit­ulkaKudłatej – klasykę dow­cip­nych opowieści o zma­gani­ach rodz­iców wychowu­ją­cych małe dzieci: przeczy­taj

Pole­camy!

Zobacz inne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony