Adolf - imię męskie

Pochodzenie
germańskie
Znaczenie

szlachetny wilk

Tłumacznie na język obcy

angielski - Adolph, Adolphus, francuski - Adolphe, hiszpański - Adolfo

Opis

Adolf jest imieniem męskim należącym do jednych z najstarszych imion niemieckich. Pochodzi od słów adal – czyli szlachetny oraz wolf – czyli wilk. Od tego imienia wywodzi się także imię Ado (Adon, Addo, Addon), będące jego zdrobnieniem. Imię rzadko nadawane po II wojnie światowej w związku z tym, że nosił je jeden z największych zbrodniarzy wojennych, Adolf Hitler.

Imieniny
  • 11 lutego
  • 14 lutego
  • 17 czerwca
  • 19 kwietnia
  • 21 sierpnia

Panel informacyjny - pierwszy

Wybierz imię

Boguchwała - Czytaj całość

ten, który jest darem losu

Boguchwała - więcej

Imiona:


Stopka strony