August - imię męskie

Pochodzenie
łacińskie
Znaczenie

czcigodny, boski, majestatyczny, uświęcony przez (dobre) przepowiednie, znaki, przedsięwzięty pod sprzyjającymi znakami

Tłumacznie na język obcy

angielski - Augustus, August francuski - Auguste hiszpański - Augusto

Opis

August jest imieniem męskim wywodzącym się od przymiotnika augustus, nadanego jako przydomek Oktawianowi przez Senat. Oznacza on dostojnego, boskiego, majestatycznego, poświęconego, świętego, czcigodnego, pomyślnego, wzniosłego człowieka.

Imieniny
  • 1 września
  • 3 sierpnia
  • 31 października

Panel informacyjny - pierwszy

Wybierz imię

Miromir - Czytaj całość

ten, który czyni pokój

Miromir - więcej

Imiona:


Stopka strony