Maria - imię żeńskie

Pochodzenie
hebrajskie
Znaczenie

być pięknym lub wspaniałym

Tłumacznie na język obcy

angielski - Mary, francuski - Marie, hiszpański - Maria

Opis

Maria jest imieniem żeńskim, jednak imię to otrzymują również mężczyźni, Maria jest biblijnym imieniem matki Jezusa Chrystusa. Aż do XIX w. w Polsce dzieciom nie nadawano raczej tego imienia, było ono bowiem zarezerwowane właśnie dla Matki Boskiej. Zamiast tego dziewczynki nazywano imieniem Marianna lub Maryna. Wyłącznie w odniesieniu do matki Chrystusa we współczesnej polszczyźnie używana jest często oboczna, archaiczna forma imienia - Maryja. Inne powstałe formy Marii to: Mariola, Maryla, Marita, Marzena, Marlena (przez połączenie Marii i Magdaleny) i Marietta (francuskie zdrobnienie). Osoby noszące to imię są obdarzone są intuicją, są wnikliwe i dążą do doskonałości. Pociąga je magia, nie znoszą bylejakości. Są uczuciowe, ale wymagające i nie pobłażają słabościom. Imię to najbardziej pasuje do osób urodzonych pod znakiem Raka lub Ryb.

Imieniny
 • 1 stycznia
 • 11 lutego
 • 14 kwietnia
 • 15 sierpnia
 • 12 września
 • 15 września
 • 11 października
 • 16 listopada
 • 10 grudnia
 • 23 stycznia
 • 2 lutego
 • 25 marca
 • 26 kwietnia
 • 28 kwietnia
 • 24 maja
 • 2 czerwca
 • 2 lipca
 • 29 lipca
 • 2 sierpnia
 • 22 sierpnia
 • 26 sierpnia
 • 24 września
 • 21 listopada
 • 3 maja
 • 4 sierpnia
 • 5 lipca
 • 5 sierpnia
 • 7 października
 • 8 września
 • 8 grudnia

Panel informacyjny - pierwszy


Stopka strony