O Frani

frani.pl

Dawno, dawno temu żyła sobie dziew­czyna, którą nazy­wano Frania…

Niczym mała Pippi miała dwa rude warkocze, piegi na nosie oraz mnóstwo sza­lonych myśli w głowie.

Czas mijał, warkocze roz­plotły się a z małej Frani nie wiadomo kiedy wyrosła Młoda Mama. Wkrótce okazało się, że to jedno z najważniejszych doświad­czeń jej życia.

Otworzył się przed nią nowy fas­cynu­jący świat z mnóst­wem pytań i wąt­pli­wości. Najważniejsze z nich brzmi­ało: jak wychować szczęśliwe dziecko? Odpowiedź wydawała się prosta: trzeba być dobrym rodz­icem… Ileż się trzeba nauczyć! Ileż się trzeba dowiedzieć!

Aby temu sprostać warto wsłuchi­wać się w słowa dzieci, warto szanować ich tożsamość i wtapiać się w ich świat, który kiedyś był prze­cież był nam taki bliski… Warto być ich przy­ja­cielem i prze­wod­nikiem w tym zaw­iłym świecie. Warto też i trzeba pamię­tać o sobie bo tylko szczęśliwy i spełniony człowiek może być dobrym rodz­icem, stąd u nas kącik mamy i taty.

Frani​.pl zaw­iera zbiór zagad­nień nur­tu­ją­cych mamę i tatę na każdym etapie fas­cynu­jącej przy­gody jaką jest bycie rodz­icem. Prag­niemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami.

Fra­nia oczy­wiś­cie będzie się rozwi­jać, pięknieć, zmieniać – dostar­czać coraz to nowych inspiracji. Zapraszamy wszys­t­kich do przeży­cia razem z nami tej niezwykłej historii…

Zapraszamy do poz­na­nia frani​.pl!


Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Konstancja - Czytaj całość

osoba niezłomna, niezmienna, stała

Konstancja - więcej

Imiona:


Stopka strony