Artykuły w kategorii: Ciąża

Drugi trymestr ciąży - Czytaj całość

12 lata temu

Drugi trymestr ciąży rozpoczyna się wraz z końcem 12 tygod­nia ciąży, czyli trwa od 13 do 26 tygod­nia ciąży. Drugi trymestr jest znacznie przy­jem­niejszy niż pier­wszy – ustaje bowiem wiele uciążli­wych dolegliwości.

Drugi trymestr ciąży - Czytaj całość

Trzeci trymestr ciąży - Czytaj całość

12 lata temu

Trzeci trymestr

Trzeci trymestr ciąży rozpoczyna się wraz z końcem 26 tygod­nia ciąży, czyli z drugim trymestrem. W tym cza­sie brzuch matki spodziewa­jącej się dziecka jest wyraźnie wypukły, a zmi­ana środka ciężkości powoduje bóle kręgosłupa.

Trzeci trymestr ciąży - Czytaj całość

Komputer a ciąża - Czytaj całość

12 lata temu

Według spec­jal­istów dla kobi­ety w ciąży, praca przed kom­put­erem nie jest niebez­pieczna i zabro­niona. Nie znaleziono bowiem żadnych argu­men­tów i dowodów prze­maw­ia­ją­cych za tym, by kom­puter wpły­wał nieko­rzyst­nie na rozwój dziecka (płodu), a także na prze­bieg ciąży.

Komputer a ciąża - Czytaj całość

Wino w ciąży - Czytaj całość

12 lata temu

Na wstępie tego artykułu trzeba zaznaczyć, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w czasie ciąży. Każda dawka może stać się przyczyną tragedii. Płód nie metabolizuje alkoholu, dzieje się tak dlatego, że nie ma on enzymu rozkładającego tę toksyczną substancję. Dopiero dorosły człowiek posiada zdolność metabolizmu.

Wino w ciąży - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 2

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Sulisława - Czytaj całość

ta, która cieszy się lepszą sławą od innych

Sulisława - więcej

Imiona:


Stopka strony