Artykuły w kategorii: Małe dziecko 12-24 miesiące

Ból brzucha u dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności sprawdź czy to cza­sem nie „atrakcje” powodowane bólem brzucha lub kolkami. Co może być przy­czyną bólu brzucha u dziecka?

Ból brzucha u dziecka - Czytaj całość

Ból ucha u dzieci - Czytaj całość

13 lata temu

Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia bólu jest zapale­nie ucha środkowego.

Ból ucha u dzieci - Czytaj całość

Lot dziecka samolotem - Czytaj całość

13 lata temu

Jeżeli chcemy wyruszyć z dzieck­iem w podróż samolotem, bądź zmusza nas do lotu sytu­acja, w której aku­rat się znaleźliśmy, powin­niśmy się do niej dobrze przy­go­tować. Dla jed­nych podróż samolotem jest ogromną przy­jem­noś­cią i wygodą, dla innych zaś ciężkim (jeśli nawet nie trau­maty­cznym) przeży­ciem. Wybier­a­jąc się w podróż z dzieck­iem po raz pier­wszy, powin­niśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji dziecka na nowe doświad­cze­nie, któremu towarzyszy mnóstwo emocji.

Lot dziecka samolotem - Czytaj całość

Pierwsze buty - Czytaj całość

13 lata temu

Kiedy kupić pier­wsze buty?

Zdaniem lekarzy dziecko ucząc się chodzić powinno czynić to boso lub w skar­petkach anty­pośl­iz­gowych. Tylko to może zapewnić mu praw­idłowy rozwój w pro­ce­sie ksz­tał­towa­nia się stopy. Trzeba pamię­tać, że luźné skar­pety nie krępują pal­ców i pozwalają na swo­bodny przepływ krwi, a dodatkowo dziecko wyczuwa podłoże całą stopą.

Pierwsze buty - Czytaj całość

Jak rozwijać wyobraźnię dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Wstęp

Aktywność twórcza dziecka rozwija się od jego najmłodszych lat, dzięki niej możemy zapewnić dziecku efektywny start i sukcesy w szkole. Rozwój aktywności twórczej i wyobraźni można wspomagać we wszelkiego rodzaju zabawach i ćwiczeniach dydaktyczno-badawczych, które doskonalą płynność myślenia oraz jego oryginalność, dodatkowo uczą dziecko samodzielności w rozwiązywaniu różnych zadań, rozwijają zainteresowania, koncentrację, pamięć, uczą umiejętności skojarzeniowej oraz motywują do działań.

Jak rozwijać wyobraźnię dziecka - Czytaj całość

Bezpieczny dom - Czytaj całość

13 lata temu

Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata. Gdy zaczynają raczkować i odkrywać niesamowity świat mebli oraz całej ich zawartości, nie możemy zapomnieć o pewnych specjalnych zabezpieczeniach, które będą redukowały ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy przez dziecko. Dziecko, które zaczyna dopiero chodzić są bardzo często nie do uchwycenia, przez co rodzicom bardzo ciężko jest je upilnować. Świeżo upieczeni rodzice nie są w stanie nawet wyobrazić sobie, co ich pociechom może wpaść do głowy.

Bezpieczny dom - Czytaj całość

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony