Artykuły w kategorii: Niemowlak 0-12 miesięcy

Ciemieniucha u niemowląt - Czytaj całość

14 lata temu

Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki skóry oraz łój z gruc­zołów łojowych skóry. Ciemie­ni­uchę zwal­cza się prostymi zab­ie­gami kos­me­ty­cznymi i pielęgnacyjnymi.

Ciemieniucha u niemowląt - Czytaj całość

Pierwsza pomoc - Czytaj całość

14 lata temu

Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym lekiem na uspoko­je­nie dziecka jest przy­tu­le­nie go przez rodz­iców. Łagodny i spoko­jny głos rodz­iców sprawia, że dziecko czuje się ono bez­piecznie, dzięki temu maluch szy­bko się uspokoi. Wtedy można zająć się raną swo­jej pociechy.

Pierwsza pomoc - Czytaj całość

Dziewiąty miesiąc - Czytaj całość

14 lata temu

Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co tydzień nabywa nowych umiejęt­ności. Dziecko samodziel­nie siedzi i bez prob­lemu prze­chodzi z tej pozy­cji do pozy­cji leże­nia na brzuszku.

Dziewiąty miesiąc - Czytaj całość

Bobomigi - Czytaj całość

14 lata temu

Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca jest trafne, ponieważ małe dzieci wcale nie są nieme – doskonale potrafią porozu­miewać się z otocze­niem, jed­nak nie za pomocą słów, a przy pomocy prostych gestów — języka migowego.

Bobomigi - Czytaj całość

Jedenasty miesiąc - Czytaj całość

14 lata temu

Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc życia przekracza trzykrotną wagę urodzeniową. Dzi­w­czynka waży około 9 kg przy wzroś­cie 72,7 cm, a chłopczyk około 10 kg, a jego wzrost to 75 cm.

Jedenasty miesiąc - Czytaj całość

Dziesiąty miesiąc - Czytaj całość

14 lata temu

W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, teraz będzie zwiedzało wszys­tkie dostępne miejsca. Maluch już w pełni opanował czworakowanie i cza­sem trudno za nim nadążyć. Trzeba teraz uważać znacznie bardziej na dziecko, bo z pewnoś­cią będzie wdrapy­wał się na schody i meble oraz na inne przeszkody. Dziecko coraz więcej czasu będzie spędzało w pozy­cji stojącej.

Dziesiąty miesiąc - Czytaj całość

Dziecko w basenie - Czytaj całość

14 lata temu

Wody płodowe w brzuchu matki są pier­wszym środowiskiem niemowlaka. W początkowej fazie życia dziecka (podświadomie) woda jest jego nat­u­ral­nym środowiskiem. W pier­wszych miesią­cach, tj. do 6 – 8 miesiąca życia, dziecko nie boi się wody i przez to nie otwiera w niej ust – po tym okre­sie odruch ten zanika. Jed­nak to nie znaczy, że starsze dziecko będzie miało prob­lemy z nauką pły­wa­nia. Jed­nak trzeba mieć na uwadze to, że dziecko do 5 roku życia nie czuje jeszcze tak wielkiego oporu przed wodą jak dorośli.

Dziecko w basenie - Czytaj całość

Nauka pływania dla niemowlaka - Czytaj całość

14 lata temu

Ćwiczenia na base­nie są doskon­ałą zabawą dla każdego malucha. Wszelkiego rodzaju zabawki i kolorowe pomoce spowodują, że zaję­cia w wodzie staną się nie tylko zdrową formą spędza­nia czasu, ale też bardzo wesołą i ciekawą. Zaję­cia te mogą przy­czynić się też do rozbudzenia w dziecku potrzeby akty­wnego spędza­nia czasu. Pły­wanie wspo­maga rozwój dziecka, jak również wpływa na jego zdrowie.

Nauka pływania dla niemowlaka - Czytaj całość

Potówki u niemowląt - Czytaj całość

14 lata temu

Skąd się biorą potówki? Potówki pojaw­iają się na skutek prze­grza­nia dziecka. Są to czer­wone krostki wielkości główki od szpilki (często z pęcherzykiem), które pojaw­iają się w miejs­cach, w których skóra poci się najbardziej, czyli na buzi, piersi, karku, pod pachami, w fał­dach ud. Potówki są rezul­tatem zatrzy­ma­nia potu w prze­wodach (zatkanie się porów) i ujś­ci­ach gruc­zołów potowych. Te krostki nie są groźné pod warunk­iem, że na ich czubkach nie pojawi się ropna wydzielina.

Potówki u niemowląt - Czytaj całość

Drugi miesiąc - Czytaj całość

14 lata temu

Rozwój fizy­czny dwu­miesięcznego dziecka

Dwu­miesięczne dziecko potrafi już unieść głowę i ramiona na wysokość około pię­ciu cen­tymetrów oraz utrzy­mać się w tej pozy­cji przez coraz dłuższy czas.

Drugi miesiąc - Czytaj całość

Paginacja

1 2 >>

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Sebastiana - Czytaj całość

święta, dostojna lub mieszkanka Sebasty

Sebastiana - więcej

Imiona:


Stopka strony