Artykuły w kategorii: Niemowlak 0-12 miesięcy

Trzeci miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny trzymiesięcznego dziecka

W trzecim miesiącu zaczy­nają zanikać odruchy noworod­kowe, czyli automaty­cznego chodu, pełza­nia, obe­j­mowa­nia, odruch chwytny – zmniejsza się również napię­cie mięśniowe, a dłonie często są otwarte. Po trzech miesią­cach powinno zaros­nąć już na główce tylne ciemiączko.

Trzeci miesiąc - Czytaj całość

Czwarty miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny czteromiesięcznego dziecka

To już czwarty miesiąc Two­jego malucha! Dziecko rośnie coraz szy­b­ciej, przy­biera na wadze, ma więcej siły.

Czwarty miesiąc - Czytaj całość

Piąty miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny pię­ciomiesięcznego dziecka

Część dzieci na początku piątego miesiąca życia pod­waja swoją wagę urodzeniową. U drugiej części dzieci waga zwięk­sza się dopiero za miesiąc. Maluch w prze­ciągu ostat­nich pię­ciu miesięcy urósł około 10 cen­tymetrów, a w ostat­nim miesiącu około 2,5 cen­tymetra. To bardzo dużo, szczegól­nie, że Twoja pociecha była karmiona tylko Twoim mlekiem.

Piąty miesiąc - Czytaj całość

Szósty miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny sześ­ciomiesięcznego dziecka

Półroczny maluch bez prob­lemu potrafi już siedzieć z poduszką za ple­cami dlat­ego można pomyśleć już o zmi­anie wózka. W cza­sie spaceru umiejęt­ność siedzenia pozwala dziecku spoglą­dać na wszys­tko, co się dzieje wokół niego. Gdy dziecko ma już sześć miesięcy coraz więcej czasu spędza na podłodze, dlat­ego musisz uważać, by miejsce do zabawy było bez­pieczne dla dziecka.

Szósty miesiąc - Czytaj całość

Siódmy miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny sied­miomiesięcznego dziecka

Sied­miomiesięczny maluch rwie się już nie tylko do siedzenia ale również do sta­nia! Wskazuje na to jego zachowanie pod­czas pocią­ga­nia go za ręce – będzie szty­wne jak kij, a z pomocą mamusi będzie mogło stanąć na nóżki. Nie trzeba ćwiczyć tego zbyt często, dziecko uczy się stać około dziewiątego miesiąca.

Siódmy miesiąc - Czytaj całość

Ósmy miesiąc - Czytaj całość

12 lata temu

Rozwój fizy­czny ośmiomiesięcznego dziecka

Każdy z maluchów jest inny, każdy rozwija się włas­nym tem­pem i stop­niowo zdobywa poszczególne sprawności moto­ryczne. Dlat­ego nie prze­j­muj się, jeśli Twój maluch nie zachowuje się tak, jak powinien na swój wiek. Treść zawarta w podręcznikach jest pewną śred­nią, która często ni jak się ma do naszego dziecka.

Ósmy miesiąc - Czytaj całość

Pierwsze dni w domu - Czytaj całość

12 lata temu

Gdy przy­chodzi czas powrotu matki po porodzie do domu, życie zmienia się o 180°. Dzieje się tak za sprawą nowego członka rodziny. Bez względu na to, czy nowo — nar­o­d­zone dziecko jest Twoim pier­wszym dzieck­iem, czy kole­jnym, strach i obawa przed przy­wiezie­niem go do domu jest podobny i równie wielki.

Pierwsze dni w domu - Czytaj całość

Przewijanie niemowlaka - Czytaj całość

12 lata temu

Jakie pieluchy wybrać?

Kiedyś, dziecko przewi­jało się tylko w pieluchy tetrowe. W dzisiejszych cza­sach niewiele pozostało zwolen­niczek tych pieluch. Pieluchy tetrowe są z pewnoś­cią tańsze w stosowa­niu, jed­nak z pewnoś­cią bardziej uciążliwe. Gdy sto­su­jemy pieluchy tetrowe musimy bez prz­erwy sprawdzać, czy dziecko ma sucho. Jeżeli nie ma sucho, pielucha wymaga najpierw opłuka­nia w zim­nej wodzie, później trzeba ją wyprać i wygo­tować, a na koniec wypra­sować. Ilość przewi­jań z pewnoś­cią jest więk­sza, ponieważ pieluchę tetrową należy zmieniać za każdym razem, kiedy niemowlak ma mokro.

Przewijanie niemowlaka - Czytaj całość

Alergia pokarmowa u dziecka - Czytaj całość

12 lata temu

Czym jest aler­gia pokarmowa?

Aler­gia pokar­mowa to niepraw­idłowa reakcja orga­nizmu na określone skład­niki poży­wienia. Powodowana jest kon­tak­tem z bardzo sil­nymi aler­ge­nami wywołu­ją­cymi niepożą­dane objawy.

Alergia pokarmowa u dziecka - Czytaj całość

Pielęgnacja - Czytaj całość

12 lata temu

W chwili narodzin, skóra dziecka jest szczególnie wrażliwa i podatna na podrażnienia. Noworodek, którego skóra pozbawiona jest bariery ochronnej, wymaga specjalnej pielęgnacji przy użyciu starannie dobranych, bezpiecznych preparatów kosmetycznych. Jeśli chcemy ustrzec dziecko przed alergią, musimy pamiętać, że w pierwszych miesiącach życia kosmetyki trzeba ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy je wprowadzać stopniowo i ostrożnie, by można było dostrzec ewentualne reakcje alergiczne. Pamiętajmy o tym, że jeśli wybieramy środki kosmetyczne lepsze będą te bez barwników – naturalne.

Pielęgnacja - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 2

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony