Artykuły w kategorii: Poród

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Zad­bana mama to szczęśliwa mama. Jed­nak zda­nia lekarzy na temat far­bowa­nia włosów w cza­sie ciąży jest podzielone. Jedni uważają, że bar­wie­nie włosów w stanie bło­gosław­ionym jest całkowicie niewskazane, drudzy twierdzą, że koloryza­cja nie ma wpływu na dziecko, jeszcze inni sugerują, że można ale z pewnoś­cią nie w pier­wszym trymestrze ciąży.

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

13 lata temu

Pier­wiastki (tak nazy­wamy kobi­ety rodzące po raz pier­wszy) bardzo często zadają to pytanie w obawie by nie przeoczyć objawów i zbyt późno nie trafić do szpi­tala. Uspokajamy!

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

14 lata temu

Pomimo że nie ma prze­ci­wwskazań dla kobiet w ciąży, by podróżowały samolotem, to część linii lot­niczych nie wpuszcza na pokład samolotu kobiet w zaawan­sowanej ciąży (powyżej 32 – 35 tygod­nia). Dlat­ego pod­czas rez­erwacji biletu lot­niczego warto zapy­tać, czy linia lot­nicza, w której chcemy wykupić przelot pozwala na podróż kobiet ciężarnych albo czy nie są wyma­gane jakieś dodatkowe zaświad­czenia lub doku­menty. Trzeba pamię­tać także o tym, że jeśli podróż powrotna będzie odby­wała się za pośred­nictwem innych linii lot­niczych (nie pol­s­kich), wów­czas należy poprosić lekarza o wyp­isanie tych samych doku­men­tów w wer­sji anglojęzycznej.

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

Ciąża, dziecko, alkohol - Czytaj całość

14 lata temu

Czy kobi­eta w ciąży może pić alkohol?

Nie. Kobi­eta w ciąży nie powinna pić alko­holu nawet w niewiel­kich iloś­ci­ach. Nieprawdą jest, że w niewielkie dawki alko­holu w ciąży poprawia krąże­nie, bądź korzyst­nie wpłyną na lak­tację. Nie ma żadnej bez­piecznej dozy alko­holu, która gwaran­towałaby brak szkodli­wego wpływu na dziecko. Każda ilość alko­holu, którą spożywa przyszła mama, spoży­wana jest równocześnie przez dziecko i każda dawka dzi­ała toksy­cznie na płód. Powo­dem jest łożysko, które nie chroni przed wchła­ni­an­iem alko­holu do krwiobiegu.

Ciąża, dziecko, alkohol - Czytaj całość

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Jarosława - Czytaj całość

gorąca, a także gniewna, sroga, surowa lub sława

Jarosława - więcej

Imiona:


Stopka strony