Artykuły w kategorii: Starsze dziecko powyżej 6 lat

Lekcja oszczędzania - Czytaj całość

13 lata temu

Każdy z rodziców nie chce, aby jego dziecku zabrakło pieniędzy w życiu. Dlatego oprócz zapewnienia mu dobrego startu w życiu w postaci odpowiedniego wykształcenia, trzeba również dać dziecku kilka lekcji skutecznego oszczędzania.

Lekcja oszczędzania - Czytaj całość

Dysleksja - Czytaj całość

13 lata temu

Dysleksja

Dysleksja to nie choroba, która można wyleczyć – to zaburzenie, które będzie doskwierać całe życie. Można jednak uczyć się z nią radzić, wybierać odpowiednie strategie postępowania oraz skutecznie ją przeciwdziałać (jeśli zostaje wcześnie wykryta). Osoby z dysleksją są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie miewają również żadnych poważnych wad wzroku lub słuchu, nie są zaniedbane środowiskowo.

Dysleksja - Czytaj całość

Lekcja tolerancji - Czytaj całość

13 lata temu

Czym jest tolerancja?

Tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa tolerantia, co znaczy cierpliwa wytrwałość, a także od łacińskiego czasownika tolerare, czyli wytrzymywać, znosić, przecierpieć.

Lekcja tolerancji - Czytaj całość

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony