Artykuły w kategorii:

Wymioty u dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Wymioty nie są niczym przy­jem­nym – każdy z nas pewnie nie raz miał okazję się o tym przekonać.

Do wymiotów dochodzi wtedy, gdy treść pokar­mowa z żołądka cofa się do przełyku i następuje jej wydale­nie na zewnątrz na skutek gwał­townego obniże­nia przepony przy jed­noczes­nym skur­czu mięśni brzucha.

Wymioty u dziecka - Czytaj całość

Pierwsze objawy ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Czy jesteś w ciąży? A skąd wiesz, że nie? Po czym poz­nać, że jesteś w ciąży? Zatrzy­manie miesiączki jest pier­wszym objawem zajś­cia w ciążę, ale, jej brak nie zawsze oznacza ciążę…

Pierwsze objawy ciąży - Czytaj całość

Pierwszy miesiąc - Czytaj całość

13 lata temu

Rozwój fizy­czny miesięcznego dziecka

Wygląd dziecka zaraz po porodzie nie jest osza­łami­a­jący – dziecko może mieć nieco zniek­sz­tał­coną i dużą główkę, a także opuch­nięte powieki oraz mocno zaróżowioną pomarszc­zoną skórę.

Pierwszy miesiąc - Czytaj całość

Badania przed ciążą - Czytaj całość

13 lata temu

Zanim zajdziesz w ciążę

Jeżeli decyzja o zajś­ciu w ciążę jest planowana, warto się do niej odpowied­nio przy­go­tować. Przed ciążą zad­baj o swoją akty­wność fizy­czną oraz zdrową i pełnowartoś­ciową dietę.

Badania przed ciążą - Czytaj całość

Zajęcia dodatkowe - Czytaj całość

13 lata temu

W cza­sach, w których aktu­al­nie żyjemy – w cza­sach wyś­cigu szczurów i sze­roko pojętej nad­miernej kon­sumpcji we wszys­t­kich sfer­ach życia – każdy rodzic prag­nie zag­waran­tować swo­jemu dziecku jak najlep­szy rozwój i wyk­sz­tałce­nie, jak najlep­szą przyszłość.

Zajęcia dodatkowe - Czytaj całość

Pomysły na zabawę podczas podróży - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy planu­jemy dłuższy wyjazd rodzinny, wycieczkę lub wakacje warto pamię­tać o tym, by podróżu­jące z nami dziecko nie czuło znuże­nia. Rodz­ice niejed­nokrot­nie odczuwają strach i prz­er­aże­nie na samą myśl o tym, że mają zabrać swoją pociechę w długą i monot­onną drogę.

Pomysły na zabawę podczas podróży - Czytaj całość

Paginacja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 >>

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Wilma - Czytaj całość

o silnej woli, niezłomna

Wilma - więcej

Imiona:


Stopka strony