Artykuły w kategorii: Małe dziecko 12-24 miesiące, ból ucha u dziecka

Dieta w ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Nieprawdą jest, że kobi­eta w ciąży powinna jeść za dwie osoby – powinna jeść dla dwóch osób.

Pri­o­ry­tetem jed­nak jest, aby kobi­eta w ciąży odży­wiała się praw­idłowo i zdrowo, gdyż ma to ogromny wpływ na stan dziecka po urodze­niu oraz na dolegli­wości ciążowe.

Dieta w ciąży - Czytaj całość

Dziecko w basenie - Czytaj całość

13 lata temu

Wody płodowe w brzuchu matki są pier­wszym środowiskiem niemowlaka. W początkowej fazie życia dziecka (podświadomie) woda jest jego nat­u­ral­nym środowiskiem. W pier­wszych miesią­cach, tj. do 6 – 8 miesiąca życia, dziecko nie boi się wody i przez to nie otwiera w niej ust – po tym okre­sie odruch ten zanika. Jed­nak to nie znaczy, że starsze dziecko będzie miało prob­lemy z nauką pły­wa­nia. Jed­nak trzeba mieć na uwadze to, że dziecko do 5 roku życia nie czuje jeszcze tak wielkiego oporu przed wodą jak dorośli.

Dziecko w basenie - Czytaj całość

Witaminy w ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy kobi­eta planuje ciążę, wów­czas świadomie zaczyna się do niej przy­go­towywać – zaczyna się zdrowo odży­wiać, kupuje rożné wit­a­minki, które mogłyby wspomóc zajś­cie w ciążę oraz przy­czynić się do praw­idłowego roz­woju zar­o­dka. Więk­szy prob­lem pojawia się wtedy, gdy kobi­eta nie planowała poczę­cia i nieświadomie zaszła w ciążę. Dlat­ego nie zwraca uwagi na to co je, przy­czy­ni­a­jąc się do niewłaś­ci­wego roz­woju dziecka. Na samym początku żadna kobi­eta nie odży­wia się ide­al­nie. Kobi­eta w pier­wszych tygod­ni­ach nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozwija się w niej nowe życie.

Witaminy w ciąży - Czytaj całość

Wyprawka dla noworodka. Lista najbardziej potrzebnych rzeczy - Czytaj całość

13 lata temu

W tym artykule przed­staw­iamy listę najpotrzeb­niejszych rzeczy dla Two­jego nowonar­o­d­zonego dziecka. Zanim jed­nak wybierzesz się na zakupy, sprawdź, co otrzy­małaś w spadku lub w prezen­tach od blis­kich i zna­jomych. Po co wydawać pieniądze dwa razy?

Wyprawka dla noworodka. Lista najbardziej potrzebnych rzeczy - Czytaj całość

Nauka pływania dla niemowlaka - Czytaj całość

13 lata temu

Ćwiczenia na base­nie są doskon­ałą zabawą dla każdego malucha. Wszelkiego rodzaju zabawki i kolorowe pomoce spowodują, że zaję­cia w wodzie staną się nie tylko zdrową formą spędza­nia czasu, ale też bardzo wesołą i ciekawą. Zaję­cia te mogą przy­czynić się też do rozbudzenia w dziecku potrzeby akty­wnego spędza­nia czasu. Pły­wanie wspo­maga rozwój dziecka, jak również wpływa na jego zdrowie.

Nauka pływania dla niemowlaka - Czytaj całość

Badania w czasie ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy już wiesz, że zosta­niesz mamą, musisz nastawić się na całą serię badań oraz znacznie częst­sze wiz­yty w gabinecie gineko­log­icznym. Ciąża to czas, w którym kobi­eta jest pod szczególną ochroną lekarzy, jest to czas, w którym dbasz nie tylko o siebie ale też o swo­jego malucha. Dlat­ego warto wiedzieć kiedy i jakie bada­nia należy wtedy przeprowadzić.

Badania w czasie ciąży - Czytaj całość

Pierwszy trymestr ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Pier­wszy trymestr trwa od pier­wszego dnia ostat­niej miesiączki, do 12 — 13 tygod­nia ciąży. W tym cza­sie rozwi­jają się wszys­tkie najważniejsze organy dziecka. Najbardziej oczy­wistym symp­tomem ciąży jest zatrzy­manie cyklu miesiączkowego. Gdy nie dostałaś miesiączki, a pode­jrze­wasz ciążę – wybierz się jak najszy­b­ciej do ginekologa.

Pierwszy trymestr ciąży - Czytaj całość

Drugi trymestr ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Drugi trymestr ciąży rozpoczyna się wraz z końcem 12 tygod­nia ciąży, czyli trwa od 13 do 26 tygod­nia ciąży. Drugi trymestr jest znacznie przy­jem­niejszy niż pier­wszy – ustaje bowiem wiele uciążli­wych dolegliwości.

Drugi trymestr ciąży - Czytaj całość

Trzeci trymestr ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Trzeci trymestr

Trzeci trymestr ciąży rozpoczyna się wraz z końcem 26 tygod­nia ciąży, czyli z drugim trymestrem. W tym cza­sie brzuch matki spodziewa­jącej się dziecka jest wyraźnie wypukły, a zmi­ana środka ciężkości powoduje bóle kręgosłupa.

Trzeci trymestr ciąży - Czytaj całość

Ból ucha u dzieci - Czytaj całość

13 lata temu

Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia bólu jest zapale­nie ucha środkowego.

Ból ucha u dzieci - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Bronisław - Czytaj całość

ten, kto broni sławy

Bronisław - więcej

Imiona:


Stopka strony